Gezondheidszorg eist 6 procent meer loon

De CFO heeft de looneis voor de gezondheidszorg gisteren verhoogd van 4,5 naar 6 procent. De leden vonden de voorgestelde 4,5 procent te mager. De eis van de CNV-bond voor de zorg bestaat uit een structurele loonsverhoging van 4 procent en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 2 procent.

De looneis geldt voor de vijf CAO's in de gezondheidszorg die volgend jaar worden afgesloten. Het gaat om CAO's voor de verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg. Het is de eerste keer dat de CFO kiest voor een gezamenlijke eis. Onder de CAO's vallen bijna 700.000 mensen.

De CFO stelt dat de looneis van 6 procent voortvloeit uit de omstandigheden in de gezondheidszorg. Volgens bestuurder C. Meulblok zijn de Nederlandse burgers bereid meer te betalen voor goede zorg. Zij vindt dat het kabinet te weinig extra geld uitgeeft voor structurele verbeteringen van de lonen in de gezondheidszorg.

De Abvakabo FNV, de grootste bond in de zorg, heeft het eisenpakket nog niet vastgesteld. De bond zal zich houden aan de centrale looneis van de vakcentrale FNV, 4 procent, maar heeft de ruimte om via een verhoging van de eindejaarsuitkering de eis te verhogen.

Het CNV heeft voor 2001 geen centrale looneis vastgesteld, maar de vakcentrale heeft wel een indicatie gegeven van 4 procent.

De CAO voor verpleeg- en verzorgingshuizen is het eerste contract in de gezondheidszorg (190.000 mensen) waarover wordt onderhandeld. De besprekingen beginnen volgende maand.