Den Haag: afspraken alsnog traceren

Nederland wil aan de gerezen interpretatie-verschillen geen politiek oordeel hechten, voordat de permanente vertegenwoordigers van de landen van de EU volgende week in Brussel hun respectievelijke notulen van `Nice' naast elkaar hebben gelegd. Pas dan kan ,,zo zorgvuldig mogelijk worden getraceerd'' wat er precies is afgesproken, aldus Buitenlandse Zaken.

Overigens bleek uit een brief van minister Van Aartsen aan de Tweede Kamer gisteren, dat op dat moment ook in Den Haag al enige verwarring over deze kwestie was gerezen – al waren daarbij weer andere getallen in het geding. Van Aartsen schreef dat ten onrechte in het korte verslag van de Nederlandse regering de meerderheidsdrempel als 255 werd opgegeven, maar dat uit het conceptverdrag bleek dat dit 258 moest zijn.

Kamerlid Timmermans (PvdA) ziet in deze verwarring een bevestiging van zijn opvatting, dat het Franse voorzitterschap ,,broddelwerk'' had afgeleverd. Hij had dat gisteren al naar voren gebracht in het Kamerdebat over de EU-top – een opvatting waarop premier Kok enigszins kregelig reageerde.

Als ,,overbodig'' bestempelde Kok een door alle partijen behalve de SP gesteunde motie, waarin meer Benelux-samenwerking in de EU wordt bepleit. Van Belgisch-Nederlandse frictie na Nice is geen sprake, meende hij. Kok had maandagochtend van kwart over vier tot half vijf met de Belgische premier Verhofstadt gesproken om eventuele plooien in de verhoudingen weg te strijken.