Contrast tussen stad en platteland minder

Er komen steeds meer woningen en bedrijven in de open ruimte van Nederland. Dit gaat ten koste van karakteristieke gebieden. Het contrast tussen stad en land neemt af. Ondanks deze voortgaande druk op de open ruimte zijn veel Nederlanders goed te spreken over hun eigen woonomgeving. De Rijksplanologische Dienst (RPD) constateert dat in het rapport Balans ruimtelijke kwaliteit 2000, dat ze gisteren heeft gepresenteerd. Het rapport maakt de balans op van de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland.

De oppervlakte van het totale stedelijk ruimtegebruik buiten het bestaand bebouwd gebied tussen 1989 en 1996 toegenomen met ongeveer 12 procent van 109.000 hectare tot 122.500 hectare. Tussen 1989 en 1999 zijn er 200.000 woonadressen bijgekomen buiten het bestaand bebouwd gebied. Bijna de helft van de nieuwbouw is tegen bestaande steden aangebouwd, maar ruim 100.000 woningen zijn verspreid terechtgekomen in het buitengebied, zoals het Groene Hart. Ook verschijnen steeds meer bedrijfsterreinen langs snelwegen. Inmiddels is er 64.000 hectare volgebouwd met bedrijven. Er kwam tussen 1991 en 1999 11.000 hectare bij.