Bolkestein betreurt wijziging richtlijn overnames bedrijven

Het Europees Parlement heeft gisteren een ontwerprichtlijn voor bedrijfsovernames zodanig geamendeerd, dat overnames sterk worden belemmerd. Eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt) toonde zich ,,ernstig teleurgesteld'' over de amenderingen.

In een zogenoemde conciliatieprocedure moeten het Europarlement, dat medebeslissingsrecht heeft, en de Raad van Ministers nu een compromis zien te vinden. De ministers van de EU-lidstaten hadden al met de ontwerprichtlijn ingestemd.

Volgens het meest controversiële amendement mag de directie van een bedrijf proberen een vijandige overname te voorkomen met een `gifpil' (bijvoorbeeld uitgifte van nieuwe aandelen met bijzondere zeggenschap) zonder consultatie van de aandeelhouders. Volgens de oorspronkelijke ontwerprichtlijn was toestemming van de aandeelhouders nodig en was zo'n mandaat maximaal achttien maanden geldig.

Bolkestein had vooral op dit amendement kritiek. ,,Door deze wijziging kan het management zijn eigen – potentieel enger – belang verdedigen in plaats van te handelen in het belang van de aandeelhouders van de onderneming die doelwit [van een overnamebod] is'', aldus de Nederlandse Eurocommissaris. De Europese regeringsleiders hadden begin dit jaar tijdens een top in Lissabon de overnamerichtlijn bestempeld als een belangrijk instrument om de concurrentiekracht van de EU te vergroten. Economen zien de dreiging van overnames als een prikkel voor effectief management en efficiënte bedrijfsvoering. De ontwerprichtlijn wil onder meer gelijke bescherming bieden aan alle aandeelhouders. Zo wordt een overnemer verplicht een bod uit te brengen op alle aandelen, indien hij al een bepaald minimumpercentage van de aandelen bezit.

Het initiatief tot de amenderingen ging uit van het Duitse conservatieve parlementslid Klaus-Heiner Lehne uit Düsseldorf — zetel van Mannesmann dat eerder dit jaar tevergeefs overname door het Britse Vodafone probeerde te voorkomen. Een ander amendement houdt in dat het bestuur van een onderneming bij een overnamebod de belangen van werknemers ,,met het oog op banenbehoud'' bij het besluit moet betrekken. Nog een amendement maakt onder voorwaarden betaling van overnames in contanten in plaats van aandelen verplicht. Volgens Bolkestein loopt na de ,,fundamentele wijzigingen'' nu het hele voorstel gevaar.

    • Hans Buddingh'