'Amerika wil verzoening' (2)

Ons land heeft een lange en moeilijke periode achter de rug. Niemand had gedacht dat de uitkomst van de verkiezingen zo lang op zich zou laten wachten.

Vice-president Gore en ik hebben beiden ons hart en onze hoop in de campagne gelegd; we hebben beiden alles gegeven. We deelden de emoties, dus ik begrijp hoe moeilijk dit ogenblik is voor vice-president Gore en zijn gezin. Hij heeft ons land voortreffelijk gediend als lid van het Congres, als senator en als vice-president.

Vanavond heb ik een goed telefoongesprek gehad met de vice-president. We hebben besloten elkaar begin volgende week te ontmoeten in Washington en zijn het erover eens dat we alles zullen doen voor het herstel van ons land na de harde strijd. [...]

Ik heb veel om dankbaar voor te zijn vanavond. Ik ben dankbaar voor Amerika en dankbaar dat we onze electorale meningsverschillen vreedzaam hebben kunnen oplossen. En dankbaar voor het Amerikaanse volk dat mij het voorrecht heeft gegeven om de volgende president te zijn. Ik wil mijn vrouw en dochters danken voor hun liefde. Laura's actieve betrokkenheid als First Lady was goed voor Texas. Ze zal een fantastische first lady van Amerika zijn. [...]

De geest van samenwerking die ik [in Texas] heb ontmoet is wat nodig is in Washington. Dat is nu de uitdaging. Na moeizame verkiezingen moeten we de politiek achter ons laten en samenwerken om de Amerikaanse hoop voor alle burgers beschikbaar te maken. Ik ben optimistisch dat de toon in Washington kan veranderen. [...]

Amerikanen delen hoop, doelen en waarden die veel belangrijker zijn dan politieke meningsverschillen. Republikeinen hebben het beste voor met dit land, net als Democraten. Onze stem mag verschillen, maar niet onze hoop. Ik weet dat Amerika verzoening en eenheid wil. Ik weet dat Amerikanen vooruitgang willen. We moeten de tijd gebruiken en presteren.

Samen, geleid door gezond verstand, wederzijds respect en gemeenschappelijke doelen, kunnen we de Amerikaanse burgers verenigen en inspireren.

Samen zullen we onze openbare scholen uitmuntend maken, voor iedere student met iedere achtergrond en ieder accent, zodat geen enkel kind achterblijft. Samen zullen we de sociale zekerheid veiligstellen en de belofte van een veilige oude dag voor komende generaties vernieuwen. Samen zullen we het ziektekostenstelsel versterken en verstrekking van geneesmiddelen voor ouderen garanderen. Samen zullen we de Amerikanen de brede, eerlijke en fiscaal verantwoordelijke belastingverlaging geven waar ze recht op hebben. Samen zullen we een door beide partijen gedragen buitenlandse politiek hebben, in overeenstemming met onze waarden en met die van onze vrienden. En we zullen een militaire kracht hebben die iedere bedreiging aankan en die superieur is aan iedere tegenstander.

Samen zullen we de moeilijkste problemen van de maatschappij bestrijden, door de harten van individuele Amerikanen aan te spreken en een beroep te doen op hun goede wil. Dit is het wezen van conservatisme met compassie, een fundament voor mijn regering. [...]

Tweehonderd jaar geleden, bij de verkiezingen in 1800, kende Amerika ook een spannende uitslag. Toen het kiescollege er niet uitkwam, lag de beslissing bij het Congres. Na 36 stemrondes werd Thomas Jefferson gekozen tot de derde president van de Verenigde Staten. [...] Kort na de verkiezingen schreef Jefferson, in een brief getiteld `Verzoening en Hervorming': ,,Het standvastige karakter van onze landgenoten is een rots waar we veilig kunnen aanmeren. [...]''

Tweehonderd jaar hebben het standvastige karakter van Amerika alleen maar versterkt. En dus begin ik het werk van het herstel van onze natie met een beroep op dat karakter. Respect voor elkaar, respect voor onze verschillen, generositeit. [...]

Ik ben niet gekozen om één partij te dienen, maar één natie. De president van de Verenigde Staten is de president van iedere Amerikaan, van elk ras en elke achtergrond. Of u nu voor mij gestemd hebt of niet, ik zal mijn best doen om uw belangen te dienen en werken om uw respect te verwerven.

Ik word daarbij geleid door de vastberadenheid van president Jefferson: te staan voor principes, redelijk op te treden en, vooral, goed te doen voor de zaak van de vrijheid en de eenheid. Het presidentschap is meer dan een eer, meer dan een ambt. Het is een opdracht en ik zal alles geven wat ik in me heb. [...] God zegene Amerika.