Roemenië in EU

In het artikel Weinig geestdrift over verdrag Nice (in de krant van maandag 11 december, pagina 3) staat dat Roemenië in de Raad van Ministers in de toekomstige Europese Unie evenveel stemmen krijgt als Nederland (13). In de graphic Stemmenweging in de EU en het schema De vragen en antwoorden van Nice (pagina 5) staat dat Roemenië 15 stemmen krijgt. Beide zijn niet juist. Roemenië krijgt na toetreding tot de EU 14 stemmen.