Raad: Vraag moet aanbod zorg bepalen

Niet het aanbod aan hulp maar de vraag naar zorg moet het leidende principe worden in de gezondheidszorg. Dit vraagt een forse deregulering, een overheid die zijn bemoeienis met de sector sterk beperkt en een krachtiger optreden van verzekeraars en patiënten.

Dit schrijft de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg in het advies over de gewenste sturing van de zorgsector en de daarbij behorende verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het advies komt grotendeels overeen met de aanbevelingen voor het nieuwe zorgstelsel waarover de Sociaal-Economische Raad vrijdag beslist. De RVZ heeft zijn advies vandaag aan minister Borst (Volksgezondheid) aangeboden.

De RVZ wil dat de burger een bewustere consument van zorg wordt. Daarom stelt hij voor de burger aan te spreken op `goed burgerschap' waarvoor hij dan in zijn portemonnee wordt beloond. Burgers die bijvoorbeeld niet roken of weinig zorg `consumeren' betalen minder premie voor hun ziektekosten. De zorgverzekeraars krijgen een centrale rol. Zij worden verantwoordelijk voor het leveren van de zorg waarvoor de burger is verzekerd. De burger moet zich verplicht voor een beperkt basispakket verzekeren, maar kan zich daarnaast bijverzekeren voor een aanvullend pakket. Voor het basispakket geldt een eigen risico. De RVZ pleit, net als de SER, voor het op orde brengen van de sector voordat aan het verzekeringsstelsel wordt gesleuteld.