Personeel Arbeidsbureaus wil inspraak

Het personeel van Arbeidsvoorziening wil inspraak in de voorgenomen versnelde verzelfstandiging van het bedrijf. De centrale ondernemingsraad vreest voor de gevolgen voor het personeel nu arbeidsvoorziening eerder dan was afgesproken uiteen valt in vijf zelfstandige onderdelen. ,,De directie moet ons advies vragen, maar weigert dit te doen'', aldus COR-voorzitter J. Numan. De komende anderhalf jaar zouden de vijf onderdelen van arbeidsvoorziening zelfstandig worden. Zoals het er nu naar uitziet wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit echter versnellen.