Personalia

VN-secretaris-generaal Kofi Annan heeft de Nederlander Henry Hans Holthuis benoemd tot hoofd van de griffie van het Joegoslavië-Tribunaal. Het gaat om een van de drie topfuncties bij het tribunaal, naast de hoofdaanklager en de president. Holthuis (53) was sinds 1995 hoofdofficier en hoofd van het Landelijk Bureau Openbaar Ministerie. Daarvoor was hij hoofdofficier van justitie bij het parket in Zwolle en advocaat-generaal bij het gerechtshof in Den Haag.