Peper wordt niet vervolgd

Oud-burgemeester A. Peper van Rotterdam wordt niet vervolgd. Het strafrechtelijk onderzoek naar zijn declaraties is afgesloten met een onvoorwaardelijk sepot.

Dit is besloten door het openbaar ministerie (OM) in Breda, dat sinds maart leiding gaf aan het onderzoek. Peper werd toen gedwongen af te treden als minister van Binnenlandse Zaken na een negatief rapport van een Rotterdamse raadscommissie over zijn declaraties als burgemeester. Dit rapport leunde sterk op bevindingen van forensische accountants van KPMG. Dat stuk diende als basis voor het eind maart ingestelde strafrechtelijke onderzoek naar de bestuurskosten in de periode 1986-1999 van (ex)-bestuurders van de gemeente Rotterdam. In dit onderzoek zijn enkele strafrechtelijk verwijtbare handelingen door Peper vastgesteld, aldus het OM. Maar die zijn te beperkt en te oud om vervolging te rechtvaardigen. Het gaat om uitgaven van ongeveer 7.500 gulden die Peper in 1990 ten onrechte ten laste van de gemeente Rotterdam heeft gebracht.

Het OM meent dat Peper destijds in een situatie was die ,,goed oordelen bemoeilijkte'' en dat hij bereid is gebleken het onterecht gedeclareerde geld terug te betalen aan de gemeente Rotterdam. Bovendien is Peper door de declaratieonderzoeken ,,ernstig in zijn privé-bestaan en in zijn ambt getroffen''. Vandaar dat een onvoorwaardelijk sepot volgens het OM ,,redelijk en billijk'' is.

Peper wilde vanmorgen niet reageren op het besluit van het OM. Zijn advocaten, J. Mentink en E. van Liere, stellen in een schriftelijke reactie ,,met instemming'' kennis genomen te hebben van het onvoorwaardelijke sepot. Ook geven ze een motivatie waarom Peper 7.490,80 gulden aan de gemeente heeft overgemaakt. ,,Ondanks de verleende décharge tijdens de bestuursperiode (1982-1998) en zijn herbenoeming in 1994, wilde de heer Peper de mogelijkheid uitsluiten dat de gemeente Rotterdam maar iets tekort zou komen bij het, anno 2000, opmaken van de balans betreffende opgemelde `incidenten' uit 1990''.

Het gemeenteraadslid M. Kneepkens (Stadspartij), die tegen Peper aangifte had gedaan, zei vanmorgen dat hij een zogenoemde artikel 12-procedure gaat beginnen, waarmee justitie alsnog tot vervolging van Peper zou kunnen worden gedwongen.

ACHTERGROND: pagina 3

CAHIER: www.nrc.nl