Pensioengeld Nedlloyd

Transportbedrijf Nedlloyd heeft met het Nedlloyd Pensioenfonds overeenstemming bereikt over de aanwending van het vermogenssurplus van het fonds. Onderdeel daarvan is een afkoopregeling waarbij het fonds aan Nedlloyd een bedrag van 150 tot 200 miljoen gulden in contanten betaalt. Daarnaast wordt de premieholiday – de tijdelijke regeling waarbij werkgevers en werknemers geen pensioenpremie betalen – voor Nedlloyd gegarandeerd en voor P&O Nedlloyd in principe voortgezet. Nedlloyd ziet nu af van aanspraken op mogelijke overschotten van het fonds in de toekomst.