Kamer: reorganisatie van zorginspectie moet af

. Minister Borst (Volksgezondheid) moet de reorganisatie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg `snel afronden'. Zij kan daarbij de huidige plannen uitvoeren, zeker nu de ondernemingsraad en de vakbonden daarmee hebben ingestemd. Dit bleek gisteren in de Tweede Kamer tijdens een overleg over de inspectie.

Borst besloot vorige maand, samen met inspecteur-generaal J.H. Kingma, tot een versnelling van de al in 1995 begonnen reorganisatie. Die verkeert nu volgens de minister in de `eindfase'. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet onder meer toe op de kwaliteit van de hulpverlening, grijpt in bij misstanden en signaleert gezondheidsrisico's.

De Kamer wil wel voor de zomer met de minister praten over het advies dat een commissie over de koers en opzet van de inspectie in april moet uitbrengen. De commissie, onder leiding van H. Abeln en bemand met `deskundigen die van de kwaliteit in de zorgsector verstand hebben', heeft volgens Borst de eerste vergaderingen al achter de rug. Het advies moet dienen als basis voor een `strategienota' die Borst later volgend jaar wil publiceren. De Kamer eiste van Borst de garantie dat ze zich aan deze prognose houdt. Eerder was dit niet gebeurd.

De Kamer nam er kennis van dat de reorganisatie op enkele plaatsen binnen de Inspectie voor de Gezondheidszorg tot onvrede leidt, maar toonde zich daarover niet bezorgd. Volgens meerdere fracties moet de Kamer zich daar niet mee bemoeien en niet op de stoel van de ondernemingsraad gaan zitten. Volgens het CDA hoeft de minister niet overal in het land `koninkrijkjes' overeind te houden. Wel moet Borst ervoor zorgen dat de inspectie overal bereikbaar is voor `de mensen in het land'. Volgens Borst blijft er daarvoor in elke provincie in elk geval een kantoor open.

De Algemene Rekenkamer adviseerde de minister begin 1999 om de centrale leiding van de inspectie aanzienlijk te versterken. De regionale inspecteurs zouden, onder meer ten behoeve van meer eenheid bij de aanpak van het werk, onder dat centrale regime moeten worden gebracht. Deze inspecties opereerden tot dan vrijwel autonoom.