Geweld in Leeuwarden afgenomen

Het aantal geweldsmisdrijven in de binnenstad van Leeuwarden is de afgelopen drie jaar met ruim negen procent afgenomen. Dit is een gevolg van intensiever politietoezicht, het instellen van huis- en gedragsregels in de horeca en betere communicatie tussen politie en horeca.

Deze en nog tientallen andere maatregelen werden in Leeuwarden genomen na de gewelddadige dood van Meindert Tjoelker in september 1997 in de binnenstad. Zijn dood bracht een landelijke golf van protest op gang tegen zinloos geweld.

In Leeuwarden stelden politie, openbaar ministerie, horeca, wijkorganisaties en scholen 42 actiepunten op om straatgeweld tegen te gaan. Zo kwam er meer straatverlichting, ging het politiebureau in de binnenstad langer open en kwam er een hotline tussen portiers van kroegen en disco's en surveillerende agenten.

Burgemeester L. van Maaren-van Balen noemde de daling gisteren tijdens de presentatie van resultaten ,,niet niks''. ,,Zeker niet als je ziet dat de geweldsmisdrijven in vergelijkbare steden zijn toegenomen.'' Ook het aantal geweldsdelicten in Friesland als geheel nam af. Plaatsen als Sneek, Drachten en Heerenveen namen in navolging van de Friese hoofdstad soortgelijke maatregelen.

Opvallend is dat het gevoel van veiligheid onder het Leeuwarder uitgaanspubliek niet is vergroot, een ander doel van de serie maatregelen `Nee! tegen geweld'. Dit ondanks het feit dat het zestig procent van de in totaal 400 ondervraagden was opgevallen dat er meer politie op straat surveilleerde tijdens de weekenden. Bijna 70 procent van de ondervraagden voelt zich nu niet veiliger of onveiliger dan drie jaar geleden in Leeuwarden. Anderzijds zegt 78 procent zich momenteel altijd of meestal veilig te voelen in Leeuwarden.

Politiechef Cees Bangma, die drie jaar geleden opriep tot een nationaal debat over zinloos geweld, zei tevreden te zijn met de uitkomsten. ,,De geregistreerde criminaliteit daalde, ondanks het feit dat de bereidheid tot het doen van aangiften toenam.'' Hij onderstreepte dat ruim driekwart van de het uitgaanspubliek zich veilig zegt te voelen. Wethouder Arno Brok (integraal veiligheidsbeleid) zei dat het college ook de subjectieve gevoelens van onveiligheid bij burgers wil terugdringen. ,,Vuil op straat, duisternis en wildplassen roepen bij mensen onveilige gevoelens op.''

In Leeuwarden worden wijkveiligheidsplannen opgesteld, waarbij burgers directe inspraak hebben op te nemen maatregelen in hun buurt. Het openbaar ministerie in Leeuwarden is bezig een vaste groep van enkele tientallen notoire agressors in kaart te brengen, in het kader van een ,,dadergerichte aanpak''. Amokmakers die eerder veroordeeld zijn voor geweldsmisdrijven worden tijdens surveillances extra in de gaten gehouden.