Frans-Italiaans vrachtexperiment

Een nieuwe vorm van vrachtvervoer per spoor, waarbij vrachtwagens op de trein worden gezet, zal als experiment in werking worden gesteld tussen Frankrijk en Italië. Het project moet in 2002 beginnen. Dit besluit maakte Jean-Claude Gayssot, de Franse minister van Transport, gisteren bekend aan het slot van een in Parijs gehouden congres over het spoorvrachtvervoer.

Eerder maakte de Europese Commissie bij monde van vice-voorzitster Loyola de Palacio op het congres bekend de komende vijf jaar ,,ten minste'' 750 miljoen euro (1,65 miljard gulden) vrij te willen maken ter bevordering van vrachtvervoer per spoor in Europa, nog afgezien van de leningen voor grote projecten.

Het door Gayssot aangekondigde plan betreft voorlopig een betrekkelijk korte verbinding in de Alpen tussen de Vallée de la Maurienne en de Italiaanse plaats Bussolino. Het spoor ter plekke loopt door de tunnel van Mont-Cenis, die hoog genoeg is om vrachtwagens van minder dan 3.80 meter hoog, zoals de meeste tankwagens, door te laten. Tegen 2006 moet de tunnel aangepast zijn (geraamde kosten: 76 miljoen euro) en kunnen alle vrachtwagens er doorheen die volgens de Europese norm niet hoger mogen zijn dan 4 meter.

Sinds het vorig jaar door een vrachtwagen veroorzaakte ongeluk in de Mont-Blanc, en in het kader van vermindering van de luchtvervuiling en filebestrijding, zoekt de Franse overheid naar middelen om het vrachtvervoer op de weg terug te dringen. Op dit moment worden vrachtauto's alleen in de Kanaaltunnel op de trein gezet. Tegen 70 procent van alle vrachtvervoer in Frankrijk gaat over de weg, 22 procent per spoor, en de rest per oliepijpleiding en per schip. In de EU als geheel vindt nog slechts 8,5 procent van het vrachtvervoer per spoor plaats, tegen 21 procent in 1970.

Het is de bedoeling dat het experimentele traject wordt uitgebreid van Dijon naar Turijn. Dat zal met name de tunnel van Fréjus ontlasten, waar nu dagelijks 6.000 vrachtwagens doorheen rijden. Tussen 2015 en 2020 zal een nieuwe spoorlijn voor gemengd vervoer van reizigers en vracht worden aangelegd tussen Lyon en Turijn. Hierover wordt op een Frans-Italiaanse top op 29 januari verder gepraat.

Ook zal tegen 2005 vrachtvervoer per spoor mogelijk worden tussen het Zuidfranse Perpignan en Figuéras en Barcelona in Spanje.

Als het aan Gayssot ligt komen er zoveel mogelijk van dit soort trajecten. In zijn slottoespraak vroeg de minister zich af waarom vrachtwagens aan weerszijden van Het Kanaal weer op de weg terechtkomen, terwijl ze net zo goed per spoor verder zouden kunnen gaan.

Hoewel de vrachtvervoersector vooralsnog tegen die oplossing is vanwege de kosten, wijzen studies uit dat een reis van 44 uur per spoor met de helft bekort kan worden en dat in zo'n geval ook geen aflossingschauffeur nodig is.

    • Pieter Kottman