Boerenlobby boos over natuurplan

. Als de ministers Pronk (VROM) en Brinkhorst (Landbouw) vasthouden aan hun milieuplannen, zullen veertienduizend agrarische bedrijven ,,vleugellam'' worden gemaakt. Voor de bedrijven is er geen perspectief en ruimte meer voor verdere ontwikkeling.

Dat stelt de boerenorganisatie LTO-Nederland in reactie op de plannen van de beide bewindslieden om bedrijven met intensieve veeteelt te weren uit een zone van vijfhonderd meter rondom kwetsbare natuurgebieden. LTO-Nederland waarschuwt de ministers voor ,,een regelrechte confrontatie'' met het landbouwbedrijfsleven als de plannen doorgaan. Doel van de ministers is om verzuring, vermesting en verdroging van deze gebieden tegen te gaan. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt een zone van 250 meter rondom natuurgebieden voldoende.

LTO-Nederland vindt dat de ministers het ammoniakbeleid ten onrechte inzetten als instrument om de ruimtelijke inrichting van het landelijke gebied te sturen, zonder daar voldoende compensatie tegenover te stellen. Veel beter is het, aldus LTO-Nederland, om voor een gebied een afweging te maken tussen milieu, ruimtelijke ordening, landschap, water, cultuurhistorie alsmede landbouw. Vooral bedrijven in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel worden door de maatregelen getroffen, stelt LTO-Nederland. In Noord-Brabant zou zelfs veertig procent van de bedrijven ,,op slot'' gaan.

Als gevolg van het natte najaar hebben 300 tot 350 boeren een fors deel van hun oogst niet kunnen binnenhalen, meldt LTO-Nederland. Het gaat in ongeveer de helft van de gevallen om bedrijven in de Wieringermeer. Ook elders in Noord-Holland en ook in Groningen en Friesland heeft de regen schade veroorzaakt. Het gaat daarbij vooral om aardappelen, uien, wortelen, witlof en lelies. Er komt dit jaar geen oogstschaderegeling voor de getroffen boeren.