`Verschillen met allochtone kinderen klein'

De opvoeding van allochtone en Nederlanse kinderen verschilt minder dan we denken, zegt onderzoeker Trees Pels.

De autoritaire Marokkaanse vader die zijn dochter thuishoudt van school en de liberale Nederlandse vader die zijn kinderen nooit `nee' verkoopt, bestaan wel maar zijn uitzonderingen. De opvoeding van allochtone en autochtone kinderen verschilt minder dan werd aangenomen.

Dit blijkt uit `Opvoeding en Integratie', een onderzoek in opdracht van de stichting Jeugdinformatie. In het onderzoek zijn de resultaten vergeleken van een aantal recente studies naar de opvoeding in Nederlandse en Marokkaanse, Turkse, Creoolse en Chinese gezinnen. Het beeld dat allochtone kinderen zich buitenshuis moeten aanpassen, terwijl binnenshuis andere waarden en normen gelden, klopt niet, vindt onderzoekster Trees Pels.

Dus Nederlandse en allochtone kinderen krijgen dezelfde opvoeding?

,,De verschillen zijn veel minder groot dan we denken. Het blijkt dat allochtone ouders vast willen houden aan `traditionele' waarden zoals respect en eerbaarheid. Alleen de manier waarop ze dat in het in de opvoeding tot uiting komt, verandert. Zo worden allochtone meisjes nauwelijks meer van school thuisgehouden. Ze moeten net als hun broers hun best doen.''

In autochtoon-Nederlandse gezinnen wordt veel waarde gehecht aan autonomie: het kind moet zelfstandig zijn en onafhankelijk leren denken. Dat is ook in allochtone kringen in opmars.''

Dat strookt niet met verhalen over Marokkaanse jongens die worden teruggestuurd naar Marokko, of over Turkse meisjes die worden uitgehuwelijkt.

,,Dat gebeurt maar het zijn extremen. De aandacht gaat uit naar een relatief kleine groep.''

Er zijn ook zeer liberale allochtone ouders?

,,Onderhandelingshuishoudens die je bij sommige Nederlandse gezinnen treft, zal je bij allochtonen weinig zien. Maar allochtone ouders eisen niet meer absolute onderdanigheid en respect van hun kinderen, zoals hún ouders van hen eisten. Wel vinden ze de Nederlandse opvoeding vaak te vrij. Net als Nederlandse ouders juist de allochtone ouder die zijn kind een klap geeft onthouden, zien allochtone ouders het Nederlandse kind dat `fuck you' tegen zijn moeder roept. Dat vinden ze te ver gaan.''

Maar de allochtone meisjes die niet uit mogen dan?

,,Turkse en Marokkaanse ouders houden hun dochters meestal iets strakker dan Nederlandse ouders. Maar je ziet duidelijk verschuivingen. Meisjes mogen vaak wel `s avonds uit, als de ouders maar weten waar ze zijn. Als de dochters zich aan de afspraken te houden, worden de teugels gevierd.''

De verhouding tussen ouders en kinderen in allochtone en autochtone gezinnen is vergelijkbaar?

,,Het beeld dat allochtone kinderen enorme conflicten hebben met hun ouders, klopt niet. Turkse en Marokkaanse ouders en kinderen voelen zich vaak juist erg verbonden terwijl er in Nederlandse gezinnen meer afstand is.''

    • Sheila Kamerman