Sancties Irak

Het SP-Kamerlid Harry van Bommel is een kritische parlementariër, echter naar aanleiding van zijn betreffende de sancties tegen Irak (NRC Handelsblad, 8 december) ga ik toch twijfelen. Hij heeft zich aangesloten bij een groep Europese politici om zich solidair te tonen met de Iraakse bevolking.

Deze soldariteit komt wel erg laat. Ook in Nederland hebben zich vele groepen geuit over de onmenselijke boycot. Maart vorig jaar hebben vier verenigingen een brandbrief gestuurd aan onder meer de Tweede Kamer. De reactie daarop was lauw en eigenlijk nietszeggend. Reeds toen was bekend dat de boycot voor de Iraakse bevolking rampzalig was. Nu gaat een aantal Europese vertegenwoordigers naar Bagdad en spelen Saddam Hussein c.s. in de kaart. Ze overhandigen aan een van de zetbazen van het regime een gepeperde brief. Daar zullen Saddam Hussein en Tareq Asiz niet van wakker liggen.

Als Van Bommel zich wat uitgebreider had laten voorlichten, had hij deze reis niet hoeven maken.

    • F.A. Jongebloed