`RMO Leiden heeft elf vervalsingen'

Het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden heeft elf vervalsingen in de eigen collectie. Dat vermeldt de Amerikaanse archeoloog Oscar White Muscarella in zijn studie `The Lie Became Great: The Forgery of Ancient Near Eastern Cultures', die gisteren in Groningen is verschenen. Daarin zijn 1.250 valse objecten opgenomen, die in de meest vooraanstaande oudheidkundige musea ter wereld worden tentoongesteld of geconserveerd.

De Amerikaanse archeoloog, verbonden aan het Metropolitan Museum in New York, specialiseerde zich als deskundige in de geschiedenis van het Nabije en Verre Oosten in het herkennen van valse stukken uit de oudheid.

Bij het RMO gaat het om een bronzen helm uit Azerbeidzjan, een gouden schaal uit Iran, zilveren munten en een Assyrisch beeld. Het is overigens het enige museum in Nederland dat Muscarella onder de loep heeft genomen. Het Leids museum, dat in 1996 zeer uiteenlopende vervalsingen liet zien op de tentoonstelling List en bedrog, maakt zich geen zorgen over de aantijgingen van Muscarella. ,,Wij zijn ons bewust van de moeilijkheid de authenticiteit van archeologische werken aan te tonen'', aldus K. Emanuel, woordvoerder van het museum. ,,Maar Muscarella geeft voor zover wij nu kunnen overzien geen nieuwe argumenten om zijn stelling te staven. Hij geeft een opsomming van oude onderzoeken waarvan wij al lange tijd op de hoogte waren. Er zijn ook genoeg meningen die ons steunen in onze visie dat de objecten wèl echt zijn.''

Het RMO ziet geen reden na de publicatie stukken uit zijn collectie te verwijderen.