Partijen in Spanje: pact tegen terreur

De regerende Partido Popular en de socialistische oppositiepartij PSOE hebben vandaag een overeenkomst gesloten om een gemeenschappelijk front te vormen tegen het terreurgeweld van de Baskische afscheidingsbeweging ETA. Het pact ,,voor de vrijheden en tegen de terreur'' werd evenwel niet ondertekend door de `gematigde' Baskisch-nationalistische partij PNV die in Baskenland de regionale minderheidsregering vormt.

Daarmee is het vormen van een breed, gemeenschappelijk front tegen de ETA andermaal mislukt. Het is evenwel goed mogelijk dat het pact ook wordt aangenomen door het Baskische regioparlement. Hier vormen de Partido Popular en de socialisten een meederheid, sinds de politieke aanhang van de ETA zich niet meer in het parlement vertoont.

Het pact tussen de conservatieve partij van premier Aznar en de socialistische partij van oppostie-leider José Luis Zapatero wordt gezien als een versterking van de gemeenschappelijke opstelling van links en rechts tegen het terreur-geweld van de ETA en een mogelijke toekomstige regeringsvorming door beide partijen in Baskenland. De Baskisch-nationalistische PNV weigerde zich bij de overeenkomst aan te sluiten omdat het akkoord volgens nationalistische partijen zou uitsluiten. In de pre-ambule van de overeenkomst wordt gesteld dat de PNV zich alleen kan aansluiten bij het pact, indien zij haar overeenkomst met de ETA-aanhang definitief opzegd.

Twee jaar geleden werd al een zogenaamd pact van Lizarra gesloten. Later werd bekend dat de PNV achter de schermen ook een directe overeenkomst met de ETA had gesloten, waarbij het streven naar een groot-Baskische staat werd overeengekomen met uitsluiting van de niet-nationalistische partijen. Hoewel het pact van Lizarra het afgelopen jaar als gevolg van het hervatten van de moordaanslagen van de ETA werd opgeschort, is het officieel nog steeds niet herroepen.

De nieuwe overeenkomst lijkt het schisma tussen nationalistische en niet-nationalistische partijen in Baskenland verder aan te scherpen. De PNV heeft bij herhaling laten weten dat een groot-Baskische staat bij deze partij het hoofddoel blijft en dat de doelstellingen van de partij parallel lopen met die van de ETA.