Jacht op katholieken

In het artikel `D66 opent jacht op katholieken' (NRC Handelsblad, 29 november), beschuldigt pastoor Wagemaker D66 van een antikatholicisme, dat dezelfde wortels heeft als racisme en vreemdelingenhaat. Harde taal, die niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. D66 pleit ervoor, samen met vertegenwoordigers van PvdA en VVD, om de diplomatieke betrekkingen met de katholieke kerk om te zetten in een open dialoog. Op die manier zou de katholieke kerk door de politiek hetzelfde worden behandeld als andere religies. Het Vaticaan is formeel een zelfstandige staat, maar vertegenwoordigt geen burgers die niet ook al door andere landen vertegenwoordigd worden.

De paus is bijvoorbeeld een Pool en zo wordt elke katholiek al door de eigen regering vertegenwoordigd. De katholieke kerk is een kerk en geen staat. Door haar netwerk van ambassadeurs en haar vertegenwoordigers in organisaties als de OVSE en de Wereldhandelsorganisatie heeft de rk-kerk als enige religie directe macht in de wereldpolitiek – tot stemrecht op conferenties van de Verenigde Naties aan toe. Wie daar vraagtekens bij zet opent geen aanval op de katholieke kerk, maar maakt een principiële keuze voor democratie.

Natuurlijk heeft de katholieke kerk als ieder ander het volste recht haar mening uit te dragen en mensen van haar religieuze en politieke opvattingen te overtuigen. Dat geldt ook bij controversiële onderwerpen als noodcontraceptie voor verkrachte vluchtelingen, rechten voor vrouwen en toegang tot vertrouwensartsen voor jongeren – zaken waartegen het Vaticaan zich in de VN verzet. Het is echter onjuist om één religie een wereldlijke macht toe te kennen, die andere religies niet toekomt. Door die kwestie af te doen met stemmingmakerij over `ideologische vijandschap', het `tot zwijgen brengen' van de katholieke kerk en zelfs `jacht op katholieken', gaat pastoor Wagemaker volledig voorbij aan de vragen die op tafel liggen. Dat is jammer.

    • Lid Europees Parlement
    • Lousewies van der Laan