Herintreedsters

In NRC Handelsblad van 4 december stonden naast elkaar twee artikelen die op boeiende wijze zijn te combineren. In het ene artikel zegt PvdA-Kamerlid Bussemaker dat staatssecretaris Verstand te weinig doet voor herintredende vrouwen. Volgens het andere artikel kunnen herintreedsters, die in hun eigen woonomgeving tussen de twaalf en twintig uur per week willen werken op tijden dat hun kinderen naar school zijn, geen werk vinden.

Bussemaker zou moeten worden geadviseerd niet de staatssecretaris tot actie te manen, maar zelf actie te ondernemen opdat het kabinet maatregelen ongedaan maakt die uit de koker van de bewindspersonen van Volksgezondheid en Financiën zijn gekomen. Maatregelen die herintreedsters ernstig ontmoedigen het bovengenoemde probleem te willen oplossen door als zelfstandige zonder personeel (ZZP'er) aan de slag te willen gaan.

ZZP'ers zijn sinds dit jaar verplicht ziekenfondsverzekerd. Dat levert in veel gevallen een lagere premie op. Dat voordeel slaat om in een groot nadeel. Zo signaleert het College voor zorgverzekeringen: ,,niet altijd is terugkeer naar de particuliere verzekering onder de `oude' condities mogelijk. Sommige verzekeraars bieden een beperkte terugkeergarantie.'' (www.cvz.nl). Soms valt die terugkeer te verzekeren, tegen een forse premie. Voor de huishoudensgenoten komt daar vaak een verslechtering van de voorwaarden en/of extra premiestijging bij.

    • A.S.W. de Vries