Geen allochtoon in dienst

Het gros van de bedrijven heeft geen allochtone werknemers. Maar één op de vijf bedrijven heeft een of meer mensen uit etnische minderheden in dienst. Bij grotere bedrijven neemt het percentage allochtone werknemers toe. Dat blijkt uit onderzoek van vakbeweging en werkgevers. Het volgt op eerdere afspraken om meer te doen aan de werkgelegenheid van allochtonen.