FNV: Behoud baan voor zieke werknemers

Vakcentrale FNV vindt dat werkgevers hun zieke personeelsleden voortaan verplicht voor onbepaalde tijd in dienst moeten houden. Ook zouden bedrijven meer dan nu herstelde medewerkers weer een baan moeten aanbieden of vervangend werk voor hen zoeken.

Dat stelt FNV-bestuurder A. Jongerius. Nu geldt voor werkgevers nog een ontslagverbod voor twee jaar. In deze periode hebben de werkgevers de verplichting een zieke werknemer weer in dienst te nemen of elders een baan aan te bieden. Jongerius vindt echter dat mede door het gebrekkig functioneren van de bureaucratische instanties niet altijd gebeurt. Daar komt bij dat de in 1998 ingestelde wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten niet goed werkt.

De FNV doorbreekt hiermee het zelf opgelegde stilzwijgen over de WAO. Eerder kapittelde de vakcentrale de collega-vakbond CNV, die toen met eigen ideeën kwam over de beperking van de instroom in de WAO. FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW verwezen toen eensgezind naar het advies dat de door het kabinet ingestelde commissie-Donner in maart 2001 uit zal brengen. Door de aanhoudende politieke aandacht voor de WAO, die vooral ,,stigmatiserend werkt'', vindt de FNV het echter tijd geworden met eigen voorstellen te komen om die met de achterban te bespreken.

De vakcentrale wil, net als de PvdA, werknemers een wettelijk recht op reïntegratie geven. Er heerst volgens Jongerius ,,veel onvrede onder zieke werknemers''. ,,Iedereen staat om de zieke werknemer heen, terwijl die zelf geen rol speelt bij de reïntegratie. Het systeem is te bevoogdend.''

Het ministerie van Sociale Zaken vindt dat met het eigen `poortwachtersmodel' de positie van de werknemer al voldoende wordt versterkt. Staatssecretaris Hogervorst stelt daarin voor werkgevers te verplichten zieke werknemers een half jaar langer door te betalen als blijkt dat de werkgever te weinig heeft gedaan om ze weer in dienst te nemen.