FNV akkoord met SER-advies zorgstelsel

De FNV gaat akkoord met het advies van de SER voor een nieuw zorgstelsel. De andere vakcentrale, CNV, neemt pas vrijdag, tijdens de vergadering van de Sociaal-Economische Raad over het advies, een standpunt in. De CNV is intern nog zeer verdeeld over het advies. De vakcentrale wil dat de Raad adviseert wettelijk vast te leggen dat de minima er door de invoering van het nieuwe zorgstelsel er financieel niet op achteruit gaan.

Zowel FNV als CNV wil dat de huisarts ook in de beperkte basispolis wordt opgenomen. Deze zit nu wel in de uitgebreide standaardpolis.