Dijkstal: PvdA zet voortbestaan coalitie op spel

VVD-leider Dijkstal signaleert een koerswijziging bij de PvdA die het voortbestaan van de tweede paarse coalitie op het spel kan zetten. Dijkstal zei dit gisteravond op een partijbijeenkomst in Den Haag.

Dijkstal stoort zich eraan dat PvdA-fractieleider Melkert meer investeringen in onderwijs en zorg in 2002 heeft bepleit ten koste van verdere belastingverlaging. ,,Het recept van de PvdA is bij ieder onderwerp: hogere uitgaven'', meent Dijkstal. De VVD-leider zei niet te begrijpen ,,waar Melkert de 15 à 25 miljard inkomstenmeevallers vandaan haalt'' die hij na volgend jaar verwacht. Het Centraal Planbureau voorziet, in recent uitgevoerde berekeningen, overigens inkomstenmeevallers van 20 à 32 miljard gulden.

De VVD-leider riep Melkert op zich gezamenlijk in te spannen voor het aanpakken van organisatorische problemen in de collectieve sector, waardoor de huidige financiële middelen efficiënter kunnen worden besteed. ,,Bij ieder extra miljard dat het kabinet nu investeert, wordt door de PvdA weer een nieuw tekort van een miljard gevonden'', stelde Dijkstal. ,,Zullen we eerst samen de bestaande extra ruimte nuttiger aanwenden voordat u aan het grote uitgeven begint?''

Dijkstal zei dat met hem te praten valt over de hoogte van de lastenverlichting in 2002. De VVD erkent dat algemene lastenverlichting minder noodzakelijk is, maar hecht sterk aan specifieke fiscale maatregelen, zoals verlaging van de wegenbelasting en groter financieel voordeel voor mensen met een uitkering die weer een betaalde baan vinden. Het doorbreken van de `Zalmnorm', waarbij extra belastinginkomsten worden omgezet in extra uitgaven, is voor de VVD onacceptabel.

Uit een artikel van PvdA-vice-fractieleider Duivesteijn, onlangs verschenen in het maandblad Socialisme & Democratie, leidt Dijkstal af dat er bij de grootste coalitiepartij sprake is van ,,ander taalgebruik, een andere cultuur en een andere agenda''. Duivesteijn stelde in dit artikel dat de PvdA zou moeten werken aan ,,progressieve samenwerking'' met D66, GroenLinks en de ChristenUnie en dat een volgende coalitie met de VVD minder voor de hand zou liggen. Volgens Dijkstal behoort samenwerking tussen de VVD en PvdA in een volgende kabinetsperiode tot de mogelijkheden, maar even zo goed ziet Dijkstal een coalitie voor zich van VVD, CDA en D66.