D66: `Bezoek aan Antillen uitstellen'

D66 vindt dat minister De Vries (Koninkrijksrelaties) zijn bezoek aan de Nederlandse Antillen voor onbepaalde tijd moet uitstellen.

Dit uitstel moet duren totdat de regering daar het Nederlands-Antilliaanse protocol over een inburgeringscursus en uitreisverbod voor Antilliaanse jongeren heeft ondertekend.

Het Kamerlid Scheltema zou dit verlangen vanmiddag naar voren brengen tijdens een besloten vergadering van de commissie voor Koninkrijkszaken. Vorige week keerde minister Van Boxtel (Integratiebeleid, D66) onverrichter zake terug uit de Antillen, omdat het protocol aldaar tot onenigheid binnen de coalitie had geleid.

Sindsdien voeren de regeringen in Den Haag en Willemstad druk faxoverleg, waarbij men - aldus een woordvoerder van De Vries - inmiddels aan de achtste versie van het protocol toe is. Overeenstemming is nog niet onmiddellijk in zicht. De Vries heeft inmiddels zijn vertrek naar de Antillen uitgesteld van woensdag tot vrijdag, maar dat is het gevolg van privé-omstandigheden van de staatssecretaris en heeft geen politieke betekenis.

De Vries zou op de Antillen gaan spreken over een bedrag van 116,8 miljoen Nederlandse guldens extra financiële hulp aan de Antillen, in verband met de IMF-eisen. Vice-premier Jorritsma had vorige week gezinspeeld op mogelijk uitstel van deze hulp, zolang de Antillen het protocol niet hebben getekend.

Op de Antillen leidt het protocol, dat vooral ten doel heeft de stroom kansarme jongeren naar Nederland te stuiten, tot voortgaand politiek debat. Bezwaren zijn bijvoorbeeld gerezen onder de politici op St. Maarten, dat voor de helft deel uitmaakt van een Frans overzees departement. Op St. Maarten meent men dat een uitreisverbod voor jongeren op gespannen voet staat met het bij verdrag geregelde vrije verkeer tussen de beide eilanddelen. Onduidelijk is nog wanneer inburgeringscursus en uitreisverbod geëffectueerd zouden kunnen worden. Op de Antillen wordt in dit verband de datum 1 april genoemd.