Commissie ontevreden met `Nice'

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, en het Europees Parlement zijn ontevreden over de uitkomst van de Europese top in Nice over bestuurlijke hervorming van de Unie.

De resultaten van de top zijn volgens Commissie en Parlement ,,onvoldoende''. Na vier dagen onderhandelen werden de regeringsleiders van de vijftien EU-landen het maandagochtend eens over een nieuw verdrag voor de Unie, het Verdrag van Nice. Daarin wordt geregeld dat de grote EU-landen verhoudingsgewijs meer te zeggen krijgen in het belangrijkste besluitvormende orgaan van de Unie (de Raad van Ministers), het vetorecht van de lidstaten op een flink aantal beleidsterreinen intact blijft en de omvang van de Commissie op termijn wordt beperkt tot een nader te bepalen aantal leden.

,,De ambitieuze agenda die we voor de Europese Raad in Nice en voor onszelf op weg naar Nice hadden, is niet volledig gehaald. Dat kunnen we niet ontkennen'', aldus de woordvoerder. De hervorming is noodzakelijk om de Unie bestuurbaar te houden in het licht van de aanstaande uitbreiding met landen in Midden- en Oost-Europa, voorzien vanaf medio 2004. Overigens hoeft de uitbreiding volgens de Commissie-woordvoerder geen vertraging op te lopen doordat de bestuurlijke hervorming beperkt is gehouden. ,,De onderhandelingen met nieuwe lidstaten worden niet vertraagd door het feit dat er in 2004 een nieuw verdrag zal komen.'' De EU onderhandelt momenteel met tien Oost-Europese landen, alsmede met Cyprus en Malta over toetreding.

Ook in het Europees Parlement overheerste gisteren grote teleurstelling over de resultaten van de top in Nice. Het parlement debatteert vandaag over de uitkomsten, nadat president Chirac van Frankrijk (fungerend EU-voorzitter) en voorzitter Prodi van de Europese Commissie een toelichting hebben gegeven.

Europarlementariërs uit vrijwel alle fracties hebben met name veel kritiek de ingewikkelde afspraken over meerderheidsbesluitvorming in de Raad van Ministers en op de geringe terreinwinst die in Nice is geboekt bij het afschaffen van het vetorecht. Van de grote landen claimde alleen Italië geen vetorechten. Alle andere grote landen kregen hun zin in het overeindhouden van het vetorecht: Groot-Brittannië blokkeerde afschaffing in belasting- en sociale zaken, Duitsland in asiel- en immigratiebeleid, Frankrijk bij culturele diensten en Spanje bij regionale fondsen.

De beide waarnemers van het Europarlement in Nice, de Duitse christen-democraat Brok en de Griekse sociaal-democraat Tsatsos zeiden dat het doel van de top, efficiëntere besluitvorming met het oog op de uitbreiding, niet is bereikt. Zij noemden het resultaat rampzalig. ,,Ik zou me kunnen voorstellen dat het parlement de verdrag afwijst'', aldus Brok gisteren.