Britten verdeeld over top

Tony Blair, de Britse premier, heeft de uitkomst van de Europese top in Nice gisteren in het Lagerhuis een Britse overwinning genoemd, een ,,bevredigende'' stap op weg naar een uitgebreide Unie en het bewijs dat zijn Europa-politiek van ,,constructieve betrokkenheid'' beter is dan het isolationisme dat de Conservatieve oppositie voorstaat. Met nog enkele maanden tot de verkiezingen, verwacht in het voorjaar van 2001, wil Blair zo de angel uit het nationale Europa-debat halen.

Tory-leider William Hague noemde `Nice' daarentegen een slag voor het Britse belang, omdat Blair ,,drie grote stappen op weg naar een Europese superstaat'' heeft genomen. De premier zou soevereiniteit hebben ingeleverd door het opgeven van dertig Britse veto's voor meerderheidsbeslissingen, door in te stemmen met de nieuwe Europese interventiemacht en door het Europees handvest te accepteren. Een Conservatieve regering zou `Nice' daarom niet ratificeren, maar juist openbreken, aldus Hague.

Met de heikele kwestie van Britse toetreding tot de euro voor onbeperkte tijd vooruit geschoven, lijkt Europa voor de Tories na Nice echter geen vruchtbaar verkiezingsitem te worden. Partijstrategen hebben Hague gezegd dat het Britse publiek niet warmloopt voor bijvoorbeeld de fijnere details van Europese beslissingen met een gekwalificeerde meerderheid.

Bovendien heeft Blair in Nice twee hoofddoelen bereikt, waarmee hij kan volhouden juist meer in plaats van minder invloed te hebben bereikt. De nieuwe stemverhouding geeft Londen in een uitgebreide EU meer gewicht en Blair heeft vastgehouden aan het Britse veto op het gebied van belasting en sociale politiek. Waar hij veto's opgaf, zou het juist in het Britse belang zijn. Dat de EU de Nice-top óók door zijn koppigheid in 2004 deels moet overdoen, benadrukte Blair niet.

Charles Kennedy, leider van de pro-Europese Liberal-Democrats, noemde Nice een succes, dat ,,de Europese vos van de Conservatieven had afgeschoten''. De reactie van een invloedrijke groep eurosceptici maakt Hague's positie niet sterker.

Business for Sterling, de zakenlobby tegen de euro, verwelkomde Nice gisteren voorzichtig. De groep zei ook rekening te houden met een pro-eurocampagne van Blair als hij de verkiezingen wint.