Antenne plaatsen wordt makkelijker

Het kabinet wil het makkelijker maken om antennes tot vijf meter hoog op daken van gebouwen te plaatsen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is hiermee zeer ongelukkig. Door een versoepeling van het vergunningenbeleid zullen er de komende vijf jaar naar verwachting zo'n 15.000 tot 20.000 antennes bijkomen in het land. ,,Wij vrezen dat er zo een woud van antennes ontstaat'', aldus een VNG-woordvoerder. ,,En dat terwijl we de laatste jaren zo hard hebben geprobeerd de leefomgeving te verbeteren.''

De antennes zijn nodig om de sterke groei van mobiele telefonie, digitale televisie en andere ICT-toepassingen op te vangen. De overheid zal zelf zoveel mogelijk meewerken door ruimte ter beschikking te stellen voor antennes op daken van overheidskantoren, op bruggen en op sluizen.

Staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) verklaarde gisteren bij de presentatie van het nieuwe antennebeleid dat antennes van minder dan vijf meter hoog voortaan zonder vergunning geplaatst mogen worden. Nu heeft een particulier of bedrijf daarvoor toestemming van de gemeente nodig. Die laat vaak maandenlang op zich wachten.

De telecombedrijven krijgen overigens niet geheel de vrije hand. Het kabinet wil dat ze goede afspraken maken met de rijksoverheid, de VNG en de woningbouwcorporaties over de voorwaarden waaraan plaatsing moet voldoen. Deze afspraken moeten wat het kabinet betreft in een convenant worden vastgelegd. Dit zou in de loop van volgend jaar zijn beslag kunnen krijgen. De Vries hoopt ook dat bedrijven, indien technisch mogelijk, antennemasten delen.

Voor antennemasten van meer dan vijf meter hoogte zal nog steeds een vergunning nodig zijn, al zullen ook hiervoor de procedures worden versoepeld.

MoNet, een samenwerkingsverband van mobiele-netwerkoperators, noemde de voorstellen van De Vries ,,een stap in de goede richting''. Het verlangt echter meer garanties van de overheid dat de antennes ook in woongebieden kunnen worden geplaatst. Anders zou volgens hen de `dekking' van deze zones op termijn in gevaar kunnen komen, waardoor mensen niet overal optimaal van hun mobiele telefoons gebruik kunnen maken.