Restauratie Sint Jan duurder

De restauratie van de Sint Jan in Den Bosch valt aanzienlijk duurder uit. Uit onderzoek blijkt dat er 70 miljoen gulden nodig is voor vervanging of restauratie van gebeeldhouwde onderdelen van de kerk. Eerder is becijferd dat een bedrag van 25 miljoen zou volstaan om de Sint Jan op te knappen. Volgens het onderzoek is meer geld nodig, nu is gebleken dat het beeldhouwwerk bij restauraties in de eerste helft van de vorige eeuw grotendeels is vervangen door tufsteen, dat nu verpulvert.