Promotie van Limburgs via internet

De werkgroep Algemeen Geschreven Limburgs (AGL) heeft een website geopend waarmee het geschreven Limburgs als taal wordt gepropageerd. De werkgroep publiceert over een maand het eerste Limburgse woordenboek op internet (limburghuis.nl). Het woordenboek is dan voor iedereen beschikbaar en kan gratis worden gedownload. De werkgroep wil op deze manier iets doen tegen het `vernederlandsen' van het Limburgs. ,,Mensen kennen vaak het juiste woord niet meer en gaan dan een Nederlands woord proberen te verlimburgsen'', zegt journalist P. Prikken, een van de initiatiefnemers van de website. Het woordenboek moet ook een handboek worden voor de talloze theater- en liedjesschrijvers die Limburg rijk is. Dat er in de provincie in totaal 550 dialecten bestaan, hindert niet, aldus Prikken. ,,Wij willen een algemene spelling geven, zodanig dat iedere Limburger die kan lezen.''