`Overheid moet fors in internet investeren'

De overheid moet fors investeren om op grote schaal computers op scholen, in kroegen, winkels, buurthuizen en sportclubs te krijgen. Op die manier kunnen mensen in achterstandswijken op een volwassen manier deel uit gaan maken van de maatschappij.

Dat stelt bestuursvoorzitter Gerlach Cerfontaine van Schiphol, die vanaf eind maart de commissie `ICT en de stad' heeft voorgezeten op verzoek van minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid). De bewindsman vindt dat alle gemeenten, provincies en waterschappen binnen twee jaar op het internet moeten, zo zei hij bij de installatie van de commissie. Hij trekt daar vier miljoen gulden extra voor uit, een bedrag dat bovenop de eerder toegezegde zes miljoen gulden komt.

Cerfontaine, die vandaag zijn eindrapport Burgers verbonden aan de minister aanbiedt, meent dat werklozen aan de slag kunnen met het bouwen van virtuele wijken op internet. Bovendien zullen allochtonen, gezeten achter de computer, beter integreren doordat op internet buurtgemeenschappen ontstaan.

Daartoe moet volgens hem wel voldoende infrastructuur zijn om interactief verkeer op grote schaal mogelijk te maken. Het huidige, bestaande telefoon- of kabelnet kan daar echter nooit in voorzien. Volgens Cerfontaine, vanochtend in een toelichting, is daarvoor een `glasvezel breedbandstructuur' vereist, die op afzienbare termijn een investering van twaalf tot vijftien miljard gulden vergt. Hij zegt wel te begrijpen dat het kabinet daar nu geen ruimte voor ziet. ,,Het aardige is dat het rapport een momentopname is. Je ziet wat er op dit moment in de maatschappij gebeurt en daar ent je je commentaar en aanbevelingen op,'' aldus de Schipholbestuurder.

Cerfontaine bepleit voor het `sociale domein' de instelling van een fonds, waaruit projecten voor wijken en groepen kunnen worden gefinancierd. De overheid zou om te beginnen 600 miljoen gulden in dat fonds moeten pompen, raadt Cerfontaine de minister aan.