Moord Marietje niet opgelost

Drie Tilburgse advocaten zijn er niet in geslaagd de moord op de Tilburgse fabrikantendochter Marietje Kessels, in augustus 1900, op te lossen. Ze bestudeerden ter gelegenheid van de honderdste sterfdag van het 11-jarige meisje de afgelopen vier maanden enkele strafdossiers van de zaak, die vorig jaar in een advocatenkantoor werden teruggevonden. De dossiers hebben betrekking op het in 1902 door het OM gevoerde hoger beroep tegen de schilder August Mutsaers. Deze gold als verdachte, maar werd zowel door de rechtbank als het hof vrijgesproken. Nadien is nooit een schuldige gevonden.