Hof frustreert Gore's kansen

Een zwaar verdeeld Supreme Court in Washington heeft zaterdag Al Gore's laatste kans op het presidentschap geblokkeerd. Het hoogste gerechtshof van de Verenigde Staten verbood de hertelling van `blanco' stemmen in Florida. Die was vrijdag opgedragen door het Supreme Court van Florida.

Vijf rechters lieten de hertelling van een kleine 45.000 stemmen stopzetten omdat zij het eens waren met de Republikeinse presidentskandidaat Bush dat het resultaat van de hertelling ,,onherstelbare schade'' zou toebrengen aan zijn eventuele presidentschap. De vier rechters van het Supreme Court die een minderheid vormden, schreven dat het hof ,,onverstandig handelde''. Volgens die minderheid bracht het telverbod ,,onherstelbare schade aan [Gore's] belangen én die van het Amerikaanse publiek''.

Het hoogste federale hof zou vandaag de advocaten van beide partijen horen, maar de conservatieve opperrechter Antonin Scalia schreef zaterdag al: ,,Hoewel het voorlopig [tel]verbod geen beslissing over de hoofdzaak betekent, suggereert het wel dat de eiser [Bush] een aanzienlijke kans op succes heeft''. De andere opperrechters in de meerderheid waren William Rehnquist (de president van het Supreme Court), Anthony Kennedy, Clarence Thomas en Sandra Day O'Connor. Zij werden allen benoemd door Republikeinse presidenten.

Namens de minderheid schreef rechter Stevens zaterdag in ongebruikelijk felle bewoordingen wat hem en de rechters Breyer, Ginsburg en Souter ervan weerhield het front gesloten te houden. ,,Door vandaag opdracht te geven het tellen van wettig uitgebrachte stemmen te stoppen, wordt op drie manieren gebroken met de traditie van rechterlijke terughoudendheid.'' Volgens Stevens bracht de meerderheid `de legitimiteit van de verkiezingen' in gevaar. [Vervolg HERTELLINGEN: pagina 4]

HERTELLINGEN

Juristen bepalen verkiezingsuitslag

[Vervolg van pagina 1] Toen het hoogste Hof zaterdagmiddag zijn verbod uitvaardigde was in tientallen kiesdistricten in Florida het tellen ter hand genomen van alle stembiljetten, die door de prikkaartmachines als `blanco' waren afgedaan. Het Supreme Court van Florida had vrijdag opdracht gegeven die alsnog in de hele staat te tellen. Het is niet zeker dat Gore na handmatige hertelling van die zogenaamde undervotes de voorsprong van Bush zou hebben ingelopen. Na het vonnis van vrijdag lag Bush nog maar 154 stemmen voor. Volgens de Democraten had Gore 58 stemmen gewonnen toen het tellen zaterdagmiddag werd afgebroken. In hun verzoek aan het Supreme Court in Washington schreven de advocaten van Bush dat de telling van de `undervotes' moest worden gestopt omdat de resultaten ,,in het publiek geheugen zouden staan gegrift, hoe gebrekkig hun totstandkoming ook was''. Gore's advocaten spraken van ,,een verrassende bewering dat een kandidaat voor een openbaar ambt onherstelbare schade kan lijden door het proces van identificeren en kwantificeren van de wil van de kiezers''. Zelfs als één rechter in het Supreme Court vandaag van mening verandert en Gore alsnog zijn zin zou krijgen, is voor de Democratische kandidaat de kans zo goed als verkeken dat hij op een normale manier kan winnen. Morgen moet iedere staat zijn kiesmannen bekendmaken. Gore's pleitbezorger Warren Christopher stelde gisteren dat pas de datum van 18 december grondwettelijk echt onwrikbaar is. Volgende maandag wijzen de kiesmannen samen de nieuwe president aan. Het is de eerste keer dat het hoogste Hof in de VS zo direct ingrijpt in de presidentsverkiezingen. De rechters worden voor het leven benoemd door de president. Zeven van de negen huidige opperrechters zijn benoemd door Republikeinse presidenten.

NIEUWSANALYSE: pagina 4

    • Marc Chavannes