GroenLinks wil weten of Cohen beschikbaar is

Fractievoorzitter Rosenmöller van GroenLinks vindt het `een merkwaardige zaak' dat staatssecretaris Cohen (Justitie) kennelijk beschikbaar is voor het burgemeesterschap van Amsterdam. Hij wil daarover morgen opheldering van premier Kok tijdens het mondelinge vragenuurtje.

Hoewel het kabinet naar verwachting op zijn vroegst pas vrijdag een beslissing zal nemen over een voordracht voor het burgemeesterschap, dient er volgens Rosenmöller nu al duidelijkheid te komen. ,,Cohen heeft kennelijk gesolliciteerd, want had hij bij voorbaat laten weten niet beschikbaar te zijn als opvolger van Patijn, dan zou de vertrouwenscommissie niet eens bij hem langs zijn geweest, laat staan hem unaniem hebben aanbevolen.''

Het lijkt volgens Rosenmöller prematuur om Kok nu al ter verantwoording te roepen, ,,maar voor je het weet zit Cohen na het kerstreces in Amsterdam. Dan hebben we het nakijken.''

Rosenmöller vindt dat bewindslieden in principe vier jaar moeten blijven zitten als ze eenmaal op hun post benoemd zijn. Een enkele uitzondering is op die regel mogelijk, vindt hij. ,,Als minister Pronk (VROM) bijvoorbeeld die heel bijzondere positie bij de Verenigde Naties aangeboden had gekregen zou zijn vertrek te billijken zijn. Toen Cohen het staatssecretarisschap aanvaardde was alom bekend dat het burgemeesterschap van Amsterdam per 1 januari 2001 vrij zou komen. Als je dat ambieert, word je niet voor twee jaar staatssecretaris'', aldus Rosenmöller.

Volgens de fractievoorzitter is Cohen bovendien `niet zo maar een staatssecretaris', maar bekleedt hij een cruciale post binnen de regering. ,,Twee weken geleden nog heeft hij in de Eerste Kamer gezegd zijn politieke lot te verbinden aan de datum van 1 april voor de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet. Dat is wel een uiterst flauwe toezegging als je die doet in de wetenschap dat je dan burgemeester van Amsterdam bent. Als dat allemaal niet uitmaakt, laat Kok dan zelf maar burgemeester worden. Dat is tenminste een echte Amsterdammer.''