Capaciteit opvang asielzoekers wordt in 2002 gehalveerd

Na de inwerkingtreding van de nieuwe Vreemdelingenwet zal de capaciteit van de opvang voor asielzoekers binnen vijf jaar tot de helft worden afgebouwd. Dat heeft staatssecretaris Cohen (Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

Wanneer de nieuwe wet van kracht wordt is nog niet geheel duidelijk, maar dat zou in elk geval volgend jaar moeten zijn. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is bezig een achterstand van enkele tienduizenden dossiers in te lopen. De nieuwe wet bepaalt dat de procedure die een asielzoeker aanspant binnen een jaar moet zijn afgerond. Dan moet dus definitief vaststaan of hij wel of geen verblijfsstatus krijgt. Beroepsmogelijkheden worden beperkt, zo niet afgeschaft.

Als gevolg van de nieuwe regelgeving wordt de duur van de opvang onvermijdelijk korter. Asielzoekers zitten nu veelal drie jaar of langer in de opvang. Als ze dan worden afgewezen en niet daadwerkelijk het land worden uitgezet zal het aantal illegalen op straat schrikbarend stijgen, zo waarschuwde het VVD-Kamerlid Kamp twee weken geleden in de Tweede Kamer.

Nederland telt nu rond 67.000 opvangplaatsen voor asielzoekers. In eerste instantie wordt dat aantal nog opgevoerd tot 80.000. Maar vanaf het jaar 2002, als de Vreemdelingenwet daadwerkelijk is ingevoerd, gaat het aantal plaatsen drastisch omlaag en moet er een netwerk worden gemaakt van permanente, over Nederland verspreide centra. Centrale opvangcentra voor asielzoekers worden nu nog voor een beperkte periode neergezet. Cohen wil bovendien dat gemeenten gewone huizen in gewone woonwijken beschikbaar hebben, zodat de `inburgering' meteen kan beginnen.

Zelfzorgarrangementen voor asielzoekers moeten worden afgeschaft. Bij deze arrangementen krijgen asielzoekers een bedrag van justitie, waarvan ze zelf onderdak en levensonderhoud moeten betalen.

Gemeenten maken al jaren bezwaar tegen deze vorm van noodopvang, maar justitie zag zich daartoe genoodzaakt toen zich een schrijnend plaatsgebrek in de asielzoekerscentra voordeed.