Barak treedt af en vraagt nieuw mandaat

De Israëlische premier Ehud Barak heeft gisteren zijn ontslag aangeboden aan president Moshe Katsav en is enkele uren later door zijn Arbeidspartij herbenoemd als kandidaat voor het premierschap. In een dramatisch tv-optreden legde Barak zaterdagavond uit dat hij had besloten het volk een nieuw mandaat te vragen voor zijn vredespolitiek. De stichting van een Palestijnse staat met behoud van de grote stedelijke nederzettingenblokken en vergroot Jeruzalem zijn daarvan de belangrijkste pijlers.

Terwijl Barak zijn aftreden aankondigde om op 6 februari 2001 uitsluitend vervroegde verkiezingen voor het premierschap af te dwingen, stelde ex-premier Benjamin Netanyahu zich gisteravond tegenkandidaat onder de leus `koude vrede' met de Arabieren. Met de wind van alle opiniepeilingen in de zeilen haastte Netanyahu zich vorige week uit de VS terug om de wettelijke obstakels uit de weg te kunnen ruimen die hem vooralsnog verhinderen Barak te kunnen uitdagen. Doordat Netanyahu zich na zijn nederlaag tegen Barak in 1999 uit de politiek terugtrok en ook zijn zetel in het parlement opgaf, kan hij volgens de zogeheten basiswet niet meedoen aan de verkiezingen voor het premierschap. Wijziging van deze wet of nieuwe parlementsverkiezingen kunnen de weg voor zijn deelneming aan de strijd om het premierschap vrijmaken. Het parlement loopt niet warm voor zelfontbinding. Er lijkt zich echter wel een meerderheid te vormen voor een `Netanyahu-wet': amendering van de basiswet, zodat ook personen die niet in het parlement zitten naar het ambt van premier kunnen dingen.

Het ziet er naar uit dat Ariel Sharon, die in 1999 het leiderschap van Likud van Netanyahu overnam, geen kans heeft om diens terugkeer te stoppen. Commentatoren geven Barak wel een goede kans om Sharon in de strijd om het premierschap te verslaan, maar achten hem kansloos als hij het tegen Netanyahu moet opnemen. Deze vrij algemene opvatting in de politiek en media geeft groot gewicht aan het argument dat Netanyahu uit naam van de democratie de kans moet worden gegeven zich kandidaat te kunnen stellen voor het premierschap. Het debat over deze principiële kwestie is in volle gang.

ANALYSE: pagina 4