Wethouder straks ook buiten de raad verkiesbaar

Wethouders kunnen na de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 ook buiten de raad gekozen worden. Dat staat in het wetsvoorstel `dualisering gemeentebestuur' van minister De Vries (Binnenlandse Zaken), waarmee het kabinet gisteren heeft ingestemd. Wethouders zijn na de gemeenteraadverkiezingen in 2002 niet meer tegelijkertijd ook raadslid. Ook hoeven ze niet meer in de gemeente te wonen. Het wetsvoorstel versterkt de positie van de burgemeester enigszins. Zo krijgt hij het recht onderwerpen op de agenda van het college te plaatsen.