Weg vrij voor statuut Europese firma

De Europese regeringsleiders hebben gisteren onverwachts de weg vrijgemaakt voor de totstandkoming van een statuut voor Europese ondernemingen. De besprekingen over het Verdrag van Nice zijn intussen, na eerder optimisme, vastgelopen.

In Nederlandse delegatiekringen werd grote zorg geuit over de aanzienlijke negatieve fiscale gevolgen van het Europees statuut voor Nederland, doordat het uitgaat van de werkelijke zetel van een bedrijf en niet van de statutaire zetel. Veel buitenlandse bedrijven hebben in Nederland (en Luxemburg) om fiscale redenen hun statutaire zetel. Volgens het nieuwe statuut wordt dáár belasting geheven waar het werk wordt verricht. Daarmee zal dan ook een einde komen aan de met de statutaire zetel verbonden belastingafdracht aan Nederland.

Het statuut maakt het voor een Europese vennootschap mogelijk als één juridische entiteit in alle vijftien EU-lidstaten te opereren, indien aan de regels wordt voldaan. In het statuut zijn onder andere regels opgenomen over de bescherming van belangen van aandeelhouders, werknemers en andere bij een onderneming betrokken partijen. Volgens de Europese Commissie zal het ondernemingsstatuut de grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven bevorderen. Het statuut wordt dan ook gezien als een belangrijk element in de voltooiing van de interne Europese markt.

Dertig jaar lang kon over het onderwerp geen overeenstemming worden bereikt. Spanje blokkeerde steeds een akkoord, omdat het land bij grensoverschrijdende bedrijfsfusie geen verdergaande inspraakrechten van werknemers wil `importeren' uit andere EU-lidstaten. Gisteren bereikten de regeringsleiders een oplossing door EU-lidstaten de mogelijkheid te laten bij grensoverschrijdende bedrijfsfusies de eigen regels voor werknemersinspraak te blijven hanteren. Het akkoord beschermt echter de medezeggenschapsrechten van werknemers in landen met een sterke traditie op dit gebied, zoals Duitsland, Nederland en de Scandinavische landen.

Het statuut maakt het voor Europese ondernemingen met vestigingen in meer EU-lidstaten mogelijk te volstaan met één registratie in het land van de hoofdzetel.

    • Hans Buddingh'