WATERZUIVERING

In het artikel `Oude rot' (W&O, 2 dec.) heb ik een belangrijk effect van de introductie van de UASB-reactor gemist. Dit zuiveringssysteem heeft namelijk zeer grote voordelen voor bedrijven van de agrarische industrie met zeer voedselrijk afvalwater. Met name de aërobe zuivering van afvalwater van aardappelen verwerkende bedrijven gaf in de jaren zeventig grote problemen, doordat zich in dit afvalwater bij beluchting voornamelijk een draadvormige bacterie (Sphaerotilus natans) ontwikkelde.

Een belangrijke stap in het zuiveringsproces is de scheiding tussen de bacteriën en het door deze organismen gezuiverde afvalwater. Als gevolg van de draadvormige structuur was dit niet goed mogelijk en moesten kostbare maatregelen genomen worden om tot een aanvaardbaar resultaat te komen. Wanhopige waterzuiveraars spraken daarom gewoonlijk van Sphaerotilus satans.

Dank zij de ontwikkeling van de anaërobe zuivering wordt in de agrarische producten verwerkende industrie niet alleen veel bespaard op de energiekosten, maar is ook een zuiveringssysteem beschikbaar dat minder investeringen vraagt en een veel grotere bedrijfszekerheid heeft.