Verpleegkundigen

In het artikel `Leerling-verpleegkundige snakt naar stage' (NRC Handelsblad, 28 november), wordt beweerd dat in de Randstad geen tekort aan stagiairs bestaat. Dit is een misverstand, in ieder geval voor de regio Haaglanden, Delft en Leiden. Ook in deze regio is een tekort aan stageplaatsen voor leerling-verpleegkundigen in de algemene ziekenhuizen, psychiatrie en verstandelijke gehandicapten zorg, zowel op mbo- als hbo-niveau. Het misverstand ontstaat waarschijnlijk doordat de BOL en BBL, duale-leerlingen door elkaar gehaald worden.

BOL-leerlingen zijn leerlingen die een dagopleiding volgen en afhankelijk zijn van stageplaatsen. BBL en duale leerlingen zijn in dienst van het ziekenhuis/instelling. Deze leerlingen combineren het werken en leren, zoals dat ook gebruikelijk was in het inservice onderwijs.

De ziekenhuizen/instellingen in de regio Haaglanden, Delft en Leiden kunnen niet voldoende leerlingen/werknemers werven, waardoor vacatures voor leerlingenplaatsen niet vervuld kunnen worden.

    • Mondriaan Groep
    • College Zorg
    • Willeke Briedé E.A