Te stil tussen kabinet en Bolkestein

Er is te weinig informeel contact over lopende zaken van wederzijds belang tussen de Nederlandse regering en de Nederlandse Europese Commissaris in Brussel, Frits Bolkestein.

Vice-premier Jorritsma (Economische zaken) bevestigde gisteren kritiek in die richting van Europees Commissaris Frits Bolkestein. ,,Het zou goed zijn als er meer wederzijds contact was'', aldus Jorritsma.

Waar Bolkestein donderdagavond in het tv-programma Nova het gebrek aan contact voornamelijk aan Den Haag weet, meende Jorritsma op een persconferentie dat Bolkestein zelf `meer' kan doen om contact met Nederlandse regering te houden. ,,Het probleem speelt van beide kanten'', aldus de vice-premier.

Bolkestein was gisteren niet voor commentaar bereikbaar. De vorige Nederlandse Europese Commissaris, Hans van den Broek, zegt desgevraagd dat Bolkesteins kritiek hem bekend voorkomt. Hoewel Europese Commissarissen in Brussel nadrukkelijk niet hun land vertegenwoordigen, aldus Van den Broek, is het gebruikelijk dat nationale regeringen de `eigen' Commissarissen gebruiken om wensen kenbaar te maken. Anderzijds gebruikt de Commissie dit kanaal om na te gaan hoe toekomstig beleid in de nationale hoofdsteden `valt'.

Bij de benoeming van Nederlanders op hoge posten in Brussel heeft het Van den Broek soms ,,verbaasd'' hoe weinig aandrang er van Den Haag uitgaat. Dan kan een Nederlandse Commissaris ook niet lobbyen voor een Nederlandse kandidaat, aldus Van den Broek.

Bolkestein had verklaard dat zijn collega-Commissarissen over het algemeen veel vaker worden benaderd door de regering van hun land van herkomst. Hij zei een dergelijk contact te missen.

Een recent, geruchtmakend geval van gebrekkige communicatie tussen Den Haag en Brussel betrof de hoge ambtenaar Koos Richelle. Die was zonder tussenkomst van de regering in Den Haag een persoonlijke lobby begonnen om directeur-generaal Ontwikkelingssamenwerking bij de Europese Commissie te worden, met behulp van persoonlijke contacten met de Deense commissaris Nielson. Pas daarna heeft premier Kok zich achter Richelles sollicitatie opgesteld.