`Snel akkoord met Antillen'

De Nederlandse regering hoopt nog dit weekeinde met de regering van de Antillen een akkoord te bereiken over een verplichte inburgeringscursus, die de stroom van jonge kansarme Antillianen naar Nederland zou kunnen indammen. Dat heeft vice-premier Jorritsma gisteren verklaard na afloop van de ministerraad.

Volgens een woordvoerder staat de Nederlandse regering in intensief fax-contact met de Nederlandse Antillen en hoopt men er dit weekeinde uit te komen. Een nieuwe, door de Antilliaanse regering opgestelde versie van het document is echter inmiddels door Den Haag van de hand gewezen.

De gevolmachtigd minister van de Antillen heeft gisteren in Den Haag spijt betuigd over de gang van zaken eerder deze week, toen minister Van Boxtel (Integratiebeleid) onverrichterzake en boos van de Antillen terugkeerde nadat er door onenigheid in de Antilliaanse regeringscoalitie geen akkoord getekend kon worden.

Jorritsma, die gisteren in de ministerraad premier Kok verving, wilde niet ingaan op de vraag of Nederland voor Antillianen een visumplicht zal invoeren, als een protocol uitblijft. Wel merkte zij op zo'n situatie gevolgen kan hebben voor de bijzondere financiële steun van Nederland.

Volgens de Antilliaanse krant Amigoe heeft premier Pourier deze week met aftreden gedreigd, toen bleek dat een aantal coalitiepartners het protocol over de inburgeringscursus van de hand wees, terwijl ze er eerder mee hadden ingestemd. Volgens minister van justitie Rutsel Martha had Pourier het protocol nog niet in de ministerraad aan de orde gesteld.