Overleg coalitie over Zalmnorm

PvdA en VVD overleggen later deze maand over de wenselijkheid van het opbreken van de Zalmnorm. Dat heeft vice-premier Jorritsma gisteravond verklaard in een tv-interview. Volgens deze bepaling in het regeerakkoord mogen inkomstenmeevallers voor de regering niet worden gebruikt voor meer Rijksuitgaven. Aanleiding tot het overleg zijn herhaalde oproepen van PvdA-fractieleider Melkert, die in 2002 meevallers wil aanwenden voor extra investeringen in het onderwijs en de zorg.