Nieuw Nederlands dorp in Duitsland

Wethouder M. Wachtmeester van de Groningse grensgemeente Bellingwedde wil een nieuw dorp bouwen op en over de grens met Duitsland. Zijn plan is gunstig ontvangen in de commissievergadering van de gemeenteraad en volgens Wachtmeester (PvdA) is ook het Nederlands-Duitse samenwerkingsverband van de Eems-Dollardregio ,,in beginsel positief''.

Wachtmeester, loco-burgemeester en verantwoordelijk voor onder meer ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, hoopt met zijn plan een eind te maken aan het telkens weer aanbouwen van nieuwe wijkjes aan de oude dorpskernen. ,,Lelijke nieuwbouwpuisten'' noemt hij deze nieuwe wijken. In zijn gemeente van ongeveer tienduizend inwoners komen er per saldo elk jaar zo'n vijfentwintig huizen bij. Daarmee wordt dan nog maar zeer ten dele tegemoet gekomen aan de woningbehoefte in Bellingwedde. Voor de laatste zes kavels die in het dorp werden uitgegeven, meldden zich tachtig gegadigden.

In Nederland is weinig mogelijkheid voor uitbreiding. ,,Er is in twintig jaar geen nieuw dorp bijgekomen'', zegt Wachtmeester. De provincie stelt limieten aan de nieuwbouw bij bestaande woonkernen. In Duitsland zijn de gemeenten in dit opzicht min of meer autonoom. Bovendien is er meer fysieke ruimte. In Oost-Groningen betekent nieuwbouw al gauw dat je de essen op moet.

Volgens Wachtmeester is de tijd rijp voor een grensoverschrijdend dorp. ,,De grenzen vervagen. Steeds meer Nederlanders gaan net over de grens wonen. In Duitsland zijn de huizenprijzen lager.''

Het nieuwe dorp moet een ,,echt Europees'' dorp worden, vindt Wachtmeester. Ook omdat voor de bouw van zo'n supranationaal dorp volgens hem wel fondsen te vinden moeten zijn in Brussel.