NIEUW FILTERMATERIAAL BIEDT HOOP OP MINDER SIGARETTENDODEN

Door een nieuw filtermateriaal van netwerkpolymeer toe te passen in filtersigaretten achten Wageningse onderzoekers het mogelijk twee tot zeven maal meer teerdeeltjes en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) uit de sigarettenrook te verwijderen dan standaardfilters van cellulose-acetaat. Op basis van epidemiologische gegevens zou hierdoor het aantal Nederlandse sterftegevallen ten gevolge van roken kunnen afnemen met 3000 tot 5000 per jaar. Dit blijkt uit een gisteren in Maastricht gepresenteerd onderzoeksrapport.

In het onderzoek naar de nieuwe sigarettenfilters werkten milieutechnologen van Wageningen Universiteit samen met epidemiologen van de Universiteit Maastricht. De Wageningers voerden chemische analyses uit met het nieuwe filter, terwijl de Maastrichtenaren op basis van de uitkomsten daarvan een prognose maakten van de effecten op de volksgezondheid.

Het nieuwe filtermateriaal is een soort schuim, opgebouwd uit een gepatenteerd mengsel van zes verschillende synthetisch organisch polymeren. Door de chemische samenstelling en de microporeuze structuur is het materiaal zeer geschikt om schadelijke stoffen uit sigarettenrook te binden. Behalve teer en PAK's bindt het nieuwe filter ook de nicotine uit de sigarettenrook. In vergelijking met een standaardfilter liet het nieuwe filter zes tot 26 keer minder van deze stof door. Aangezien rokers behoefte hebben aan nicotine, zouden zij hierdoor juist meer filtersigaretten kunnen gaan roken. Door de zuurgraad van sigarettenrook wat te verlagen kan de hoeveelheid nicotine echter weer op peil worden gebracht, suggereren de onderzoekers.

    • Sander Voormolen