NIEUW EXAMEN HAVO IS NIET MOEILIJKER DAN HET OUDE

De eerste examens Tweede Fase zijn op de havo net zo goed gemaakt als de oude examens.

Het centraal schriftelijk was moeilijker, maar het schoolonderzoek makkelijker. Afgelopen zomer deden in totaal 2717 havoscholieren het nieuwe eindexamen, op de scholen die in 1998 op experimentele basis zijn begonnen met de vernieuwing, die veel meer zelfstandig werken met zich meebrengt. Negentig procent van hen slaagde. In totaal deden ruim 42.000 havoscholieren examen. Dit blijkt uit het rapport `Voorhoede spitsroede?' van de Inspectie dat afgelopen week naar de Tweede Kamer werd gezonden. Van de grote groep oude-stijl-havoscholieren slaagde 88 procent. Dit schooljaar zullen de eerste vwo'ers het nieuwe `studiehuis-examen' afleggen.

Het iets hogere slagingspercentage van de Tweede-Fase-havisten is volgens de Inspectie ontstaan doordat voor hen de schoolonderzoeken makkelijker waren en ook `soepeler' zijn beoordeeld. De versoepelingsmaatregelen begin dit jaar zijn afgekondigd na de grote scholierendemonstratie hebben effect gehad.