LANDJE PIK

Heeft Martin Pickford, één van de vinders van de deze week in Kenya gepresenteerde `Millennium Man', de ruim zes miljoen jaar oude botten gestolen? Ja, zegt Andrew Hill van Yale University en leider van het al ruim twintig jaar lopende Baringo Paleontological Research Project. Pickford heeft zijn vondst gedaan op een site waarop Yale tot 2002 de exclusieve rechten heeft, stelt Hill.

Pickford, die zegt dat de Kenyaanse overheid zijn onderzoek steunt, heeft op zijn beurt de beroemde antropoloog Richard Leakey beschuldigd en een schadeclaim ingediend. Wat is er gebeurd? Afgelopen maart heeft de Kenyaanse politie Pickford gearresteerd `wegens illegale opgravingen', fossielen in beslag genomen en zijn kostuum vernield. Volgens Pickford zit Leakey achter zijn arrestatie: hij zou zijn carrière willen vernietigen. Pickford is zes jaar hoofd geweest van het Department of Sites and Monuments Documentation van de National Museums in Kenya. Leakey, destijds directeur, heeft hem in 1984 ontslagen.

Na zijn ontslag deed Pickford opgravingen in Zuid-Afrika en Oeganda. Verder schreef hij met Eustace Gitonga, ook een voormalig hoofd bij de National Museums, het boek Richard Leakey, Master of Deceit. Met dezelfde Gitonga richtte hij vorig jaar een stichting op: Community Museums of Kenya. Volgens Hill niet meer dan ``een briefhoofd dat Pickfords escapades een zweem van legitimiteit moet verlenen'. Pickford wil met de stichting verspreid over Kenya kleine musea oprichten, om zo de Kenyanen meer met hun cultuur en verleden in aanraking te brengen. Hij ziet het verder als zijn taak Kenyaanse paleontologen en archeologen op te leiden. Van de honderd proefschriften over in Kenya gevonden fossiele botten is er niet één van een Kenyaan, aldus Pickford. ``Tijdens ons project zijn vele Kenyaanse paleontologen opgeleid,' reageert Hill.

Intussen weet niemand waar de bewuste botten zijn. Ze zijn niet in een van de speciale klimaatkamers van de National Museums, waar volgens de Kenyaanse wet alle vondsten naar toe moeten en waar Meave Leakey, de vrouw van Richard, hoofd is van de paleontologische afdeling.

(Theo Toebosch)