Inspecteur Kingma oogst veel kritiek

Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg heerst grote onvrede over de reorganisatie en het functioneren van de nieuwe inspecteur-generaal J.H. Kingma.

Mensen die kritiek uiten op nieuwe reorganisatieplannen worden op een zijspoor gezet. Dat overkwam onlangs hoofdinspecteur H. Plokker, die bekend staat als een gedegen, kwalitatief sterke inspecteur. Eerder al stapte hoofdinspecteur R. Smeets op uit omvrede met het beleid van Kingma.

,,Bij het aantreden van een nieuwe inspecteur generaal zou je toch verwachten dat er wat rust optreedt in de organisatie'', zegt het Tweede-Kamerlid S. Buijs (CDA). ,,Uit de personele wisselingen die zich nu voordoen, blijkt dat niet.'' Het Kamerlid C. Hermann (GroenLinks) stelt vast dat nog steeds niet duidelijk is ,,wat de taak en functie van de inspectie na de reorganisatie zal zijn''.

De oppositiepartijen CDA en GroenLinks en regeringspartij PvdA vinden dat de reorganisatie moet worden opgeschort totdat er meer duidelijkheid is over de toekomst van de inspectie. Zij willen het advies van een, speciaal daarvoor opgerichte, commissie afwachten. Minister Borst (Volksgezondheid) verzet zich hiertegen. Volgende week proberen minister en Kamer de impasse te doorbreken.

Inspecteur-generaal Kingma daarentegen wil de reorganisatie ,,snel afronden''. In een reactie op de kritiek erkent hij dat de reorganisatie ,,te lang duurt''. Later dit jaar start een campagne om het imago van de dienst te verbeteren en meer mensen aan te trekken.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt toezicht op de kwaliteit en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Er werken 360 mensen. De inspectie is landelijk georganiseerd in vier regio's en één hoofdinspectie in Den Haag, die zorg draagt voor de coördinatie en afstemming.