Huisartsen

In NRC Handelsblad van 1 december werd ik getroffen door een klein artikeltje `demonstratie huisartsen'. Het eindigt met `aan de meeste eisen van de huisartsen is Borst al tegemoetgekomen'. Dat de meeste huisartsen daar anders over denken zal 14 december duidelijk worden.

De minister heeft weliswaar toezeggingen gedaan maar deze zijn stuk voor stuk ontoereikend. Wat het honorarium betreft is zelfs geen enkele concrete toezegging gedaan. Er wordt slechts een commissie gevormd om dit te onderzoeken. In een tijd waarin huisartsen afhaken wegens burnout of ontoereikende inkomsten, terwijl vacatures vaak niet meer te vervullen zijn, moet helaas vastgesteld worden dat de verantwoordelijke minister de ernst van de situatie niet inziet. Ook de redactie lijkt de ogen te sluiten voor de werkelijkheid zoals die door vele huisartsen ervaren wordt.

    • J. Lindenhovius